Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SFO

Velkommende til SFO’en

Trekløverskolen har to SFO’er tilknyttet på henholdsvis afd. Falkenborg og afd. Græse Bakkeby. SFO’erne har et tæt samarbejde hvad angår arbejdet omkring børnene og det pædagogiske grundlag. Hver anden måned mødes personalegrupper til fælles personalemøder, derudover deltager pædagoger og lærer til fælles udviklingsmøder og lokale matrikelmøder. Vi gør en dyd ud af sikre høj pædagogisk faglighed og vidensdeling på tværs af institutionerne.

Åbningstider

Vi åbner kl. 6.30 hvor vi tager imod børnene i trygge rammer, vi tilbyder morgenmad og en god start på dagen. Kl. 7.50 bliver dørene åbnet til resten af skolen, og børnene begynder langsomt at gå fra SFO til skole.

Mandag til torsdag lukker vi kl. 17 og hver fredag lukker vi kl. 16.30

Åbningstiderne glæder også i ferieperioder.

Behovspasning i Frederikssund kommune.

På kommunens hjemmeside kan I finde information om lukkedage.

I Behovspasningsugerne er vi skiftevis på Ådalens Skole, afd. Græse Bakkeby og afd. Falkenborg.

 

Pædagogik

Trekløverskolens vision er at:

”børn og unge lykkes og dannes til selvstændige mennesker i et kulturelt, socialt og fagligt fællesskab! ”

Og netop i denne vision er det udtrykt, at vi ser fællesskabet som ét; SFO og skole som en helhed! Det betyder, at de mål, der sættes socialt og fagligt for eleverne er de samme gennem hele dagen!

Det ses igennem den måde vi anskuer det pædagogiske grundlag som tager udgangspunkt i den neuroaffektive forståelse af mennesket, samt Bo Hejlskovs tanker om børn og læring!

Det betyder helt konkret, at vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, når vi arbejder. Vi skal forstå meningen bag børnenes handlinger og deres ønsker og vi skal understøtte trivslen, læringen og udviklingen gennem denne forståelse. Derfor kigger vi på både individet og børnegruppen, når vi planlægger aktiviteter og udpeger metodikker.

Vores børnesyn er anerkendende; vi tror på at børnene gør det der giver mening i situationen! Og vi tror på, at vi gennem relationen og i fællesskabet skal udvikle og lære sammen. Det betyder at vi kontinuerligt arbejder med vores professionelle relationskompetence. At vi evner at skabe relationer til alle børn; en basis der sikrer grundlaget for deres udvikling, læring og trivsel. Dette arbejde sker med udgangspunkt i Louise Klinges definition af en professionel relationskompetence.

SFO, Falkenborg

SFO Falkenborg  har omkring 180 børn i vores SFO der rummer fra 0. klasse til og med 3. klasse. Vi er cirka 11 pædagoger og medhjælpere og har i øvrigt studerende og mennesker i jobpraktik af og til.

SFO, Græse Bakkeby

SFO Græse Bakkeby har ca. 120 børn tilmeldt fra 0. klasse til 3. klasse. Vi er 6 fastansatte pædagoger og medhjælpere og derudover har vi tilknyttet virksomhedspraktikanter, studerende og kendte vikarer, der kender huset vaner, og børnene.

 

Aktiviteter til børnene

Aktiviteter variere fra de to afdelinger, og er tilpasset lokalmiljøet og personalegruppen. Vi besøger og invitere hinanden til aktiviteter på tværs af de to SFOer. Derudover mødes vi i uge 27 til 10’kamp i Græse Bakkeby.

Aktiviteter i SFO, Falkenborg

SFOén arbejder med forskellige værksteder for børnene. Afhængig af årstiden, vil aktiviteterne skifte, men som udgangspunkt er der altid flere kreative værksteder, rum med konstruktionslegetøj, spillerum, vores hal, cafeen og vores udendørsarealer.

Vi har desuden bål-dag hver onsdag, hvor der bliver lavet suppe, popcorn eller andet til om eftermiddagen. Der er rollespil i sommerhalvåret og der er tur hver mandag. 

Vores værksteder hedder: Nålepuden, Farveblyanten, Vennerummet, Perler, Vådrummet, Multirummet, Hallen, Cafeen og Hemsen.

SFOéns Børneråd

Vi har nedsat et børneråd i SFOén. Der er repræsentanter fra alle klasser. Der afholdes møder hver måned og fællesmøder for alle børn en gang i kvartalet.

Børnerådet er børnenes stemme ind i SFOén. Her tales der om hvilke aktiviteter de kunne tænke sig, hvordan de oplever SFOén og der kan stilles forslag. Børnerådet har blandt andet indført en årlig børnefest, som de selv er med til, at planlægge.

Traditioner i SFO, Falkenborg

Marts

MGP-show for børn og forældre. 

Maj

Majfest for forældre og børn. 

Juni

Børnefest. 

Juli

1. uge i sommerferien 10kamp på Græse. 

Oktober

Halloween, halloween-tema i værkstederne. 

November

Lucia, juleteater, julegaver, bolcheriet/bolchefremstilling.

December

Lucia, Juleteater, Julefest for forældre og børn.

 

Aktiviteter i SFO, Græse Bakkeby

SFO’er arbejder ud fra et årshjul hvor aktiviteter prioriteres ud fra månedens fokus. Personalet planlægger aktiviteter der tilgodeser den aktuelle børnegruppe, og institutionens tilbagevendende forankrede aktiviteter og arrangementer. Der vil altid være voksenstyrret aktiviteter og aktiviteter som er børnestyret som fx LEGO-rummet.

Personalet lægger stor vægt på at bruge udearealerne i de måneder hvor vi kan komme ud og bruge græsarealet og skoven. Vores bål-hus inviterer til snobrød og sociale aktiviteter, der prioriteres hver onsdag, og på udvalgte dage, når vi og børnene har brug for det.

Vores værksteder er fordelt over hele huset, og der er mange rum at møde en voksen i og eller bare lege sammen med sine venner, lidt væk fra de voksne. Vi ligger dog stor vægt på at bruge vores store KREA og Sy værksted, og vores store tilstødende idrætshal, hvor vi laver alt fra fodbold til splaterbold. Vi låner desuden den lokale gymnastikforenings madraser, hvor børnene får rig mulighed at udfolde sig motorisk.

Traditioner i SFO, Græse Bakkeby

April

Bakkeby ugen. Skole og SFO afholder Bakkeby uge, med værksteder og projekter på tværs af skolen. Afsluttes med forældrearrangement om torsdagen.

Marts

MGP-show for børn og forældre. 

Juli

1. uge i sommerferien 10kamp på Græse. 

Oktober

Halloween arrangement for børn og forældre. Aktiviteter i SFO’en afspejler dette arrangement 

November

bolcheriet/bolche fremstilling.

December

Fredags-forældrekaffe, småkagebagning, bolcher, julegaver, og jueldekorationer. 

Fodboldturnering i hallen for 2.3. klasse.

 

Overgangen fra børnehave til SFO

Arbejdet med overgangen fra børnehave til miniSFO og senere SFO’en starter allerede i oktober måned, før barnet afslutter børnehaven. Vi har etableret et stærkt samarbejde med de lokale daginstitutioner og hele distinkt nord. Samarbejdet er med til at skabe en klar forventningsafstemning mellem børnehusene og Trekløverskolens SFO’er. Det gør vi for at skabe de bedste betingelser for en god overgang til MiniSFO’en, og sikre SFO personalets kendskab til den kommende børnegruppe.

MiniSFO

Vores kommende skolebørn begynder i Mini SFO 1. maj. Dette er deres første møde med skolen og vi arbejder målrettet på, at børnene får gode oplevelser og erfarer at det er sjovt at gå i skole og lære!

Der planlægges et program med udgangspunkt i de 7 kompetencer fra klar til læring og de kompetencer, der arbejdes med i børnehaveklassen, som er følgende; sprog, matematisk opmærksomhed, naturfaglige fænomener, kreative og musiske udtryksformer, krop og bevægelse samt engagement og fællesskab.

Månederne i Mini SFO gør børnene trygge ved omgivelserne, rutinerne og personalet og ikke mindst hinanden!

Vores primære fokus i denne periode er relationerne og socialiseringen ind i en skolekontekst.