Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Afdeling Græse Bakkeby

Velkommen til afdeling Græse Bakkeby

Adresse: Højvang 8, 3600 Frederikssund

På afdeling Græse Bakkeby lever nye og ældre traditioner mellem hinanden. En fast del af årshjulet starter første dag efter sommerferien. 
Alle elever og personaler mødes i hallen til fællessamling.
0. klasses eleverne og deres forældre får en helt særlig, og hemmelig :-), velkomst.
Når de formelle “velkommen i skole”- taler er overstået, bliver man som ny 0.klasses elev taget festligt imod med flot flagallé, dannet af alle elever på afdelingen.
En smuk og rørende tradition, som blot er startskuddet på, - en tryg og lang skoletid på afdeling Græse Bakkeby.

Området
Afdeling Græse Bakkeby ligger tæt på, eller lige midt i naturen, kun 5 min fra fjorden. Vi har ca. 250 elever fordelt på 1-2 klasser på hvert trin. Afdelingen består 3 bygninger, indskoling, mellemtrin og en stor hal. I hallen kan der spilles alt fra indendørsfodbold til danses ballet. Hallen deler vi med fritidsklubberne, det giver os den fordel, at vi har mange, gode og opdaterede redskaber, alt fra badminton til skumredskaber, der er fantastiske til brug i idrætsundervisningen.

Bygningerne er under 20 år gamle, den bedste udsigt er givet til vores skønne elever. Alle klasselokaler vender mod vandet og det store grønne græsareal, hvor der er rig mulighed for leg og fysisk udfoldelse.

I mellemtrinsbygningen ligger vores pædagogiske læringscentral, det man i “gamle dage” kaldte biblioteket, det er moderne indrettet med en fleksibel trappe, der bruges til fremlæggelser og til hyggelæsning. Der findes mange hyggekroge som eleverne kan bruge når de får lov at komme på læringsbesøg i lokalet.

Går man en tur udenfor, vil man i indskolingsgården møde et inspirerende klatretårn, svingkarruseller og i det hele taget en gård, der lægger op til bevægelse og leg.

På mellemtrinet har vi fået optegnet underlaget, så vi i undervisningssammenhæng skal bruge konceptet “leg på streg” et koncept med en lang række af undervisningsforslag, der lægger op til bevægelse i undervisningen.

Alle klasser har en lille terrasse, der vender mod fjorden. Foran terrasserne ligger et stort græsareal, der giver plads til masser af udfoldelse og leg i pauserne og i SFO – Klub-tiden. På det grønne areal findes et lækkert bålhus, en svævebane og vores meget populære multibane findes også her.

foran hallen har vi en fodboldbane, sidst men ikke mindst har vi en skov, som eleverne flittigt bygger huler i og i det hele taget nyder de at gå på eventyr i skoven.

Vores smukke beliggenhed er et plus i sig selv, heldigt er det at vi også er omgivet af et netværk af cykelstier, hvilket betyder, at eleverne allerede fra de er helt små lærer at cykel sammen som klasse. Det giver muligheder for læring udenfor klasselokalet med alt den bonus som en fælles ud af huset tur kan give.

Græse Bakkeby SFO
Afd. Græse Bakkeby har tilknyttet deres egne SFO, som har lokale-fællesskab med skolen. Vi kan i SFO tiden bruge skolens lokaler, og derved skabe gode overgangen ift. Aktiviteter. SFO’ens hjerte er hjerterummet hvor dagen starter og slutter. Her dufter der er nybagte boller om morgenen, og bolcher-kogeri om eftermiddagen. Vi prioriterer at børnene kan mærke nærværet og få en god start på dagen i morgenSFO’en og afslutte dagen sammen med SFO personalet i trygge rammer. 1. maj starter de nye MiniSFO børn og 1. maj siger vi også farvel til de store 3. klassers børn der starter i Klub Græse Bakkeby

Samarbejde og kendskab til børnene
Da vi er en forholdsvis lille skole, kender eleverne stort set alle voksne. De voksne kender ikke alle børn ved navn, men det er tæt på. Lærer og pædagoger arbejder årgangsvis sammen i teams, så der er blik for det hele barn. SFO pædagogerne i 0. - 3. klasse er deltagende i en betydelig del af elevernes skoledag. Vi har et fantastisk samarbejde med Klubben, som eleverne fra 4. klasse kan være en del af. Klubpædagogerne er ikke hel så stor del af elevernes skoledag, men samarbejdet er unikt. Når eleverne når slutningen af 3. klasse, overtager Klubpædagogerne en del af UUV undervisningen (den understøttende undervisning), hvilket giver eleverne en tryg og sikker overgang fra 3. klasses SFO til 4. klasses klubliv.

Vi er optagede af at udvikle alle børn, så de lærer så meget de kan, både i faglig og social kontekst. Lærere og pædagoger arbejder sammen i professionelle læringsfællesskaber, hvor man er åben for læring hele livet.

På afdelingen er tilknyttet: læsevejleder, matematikvejleder og LKT vejleder (LKT: Læring, Kontakt og Trivsel). Vi sætter en ære i at styrke fællesskaberne, man skal anstrenge sig for at bidrage til fællesskabet, men skal også rummes med de evt. Fejl og mangler man måtte have med sig.

På afdeling Græse Bakkeby involverer vi eleverne i at tage ejerskab og medbestemmelse over aktiviteter og udvikling af skoles kultur. Det ses blandt andet ved at vi driver skole for elevernes skyld, derfor er de også en del af driften, vi kan nævne:

  • Legepatrulje: Elever, der er uddannet til at sætte aktiviteter i gang for kammerater
  • Elevråd: Som mødes ca. 8 gange om året, de har været aktive med at lave nudgingprojekter vedr. Oprydning i indskoling, de står fast for juletradition, de er bindeled klassetrinene imellem og de binder også matriklerne sammen på flerårlige fælles elevråd.
  • Affaldsindsamling: Klasserne tager medansvar for at holde skolen pæn og ren, ved på skift at gå runder og lave affaldsindsamling på alle udearealer.
  • Morgensamling: En voksenstyret fælles aktivitet for alle elever på afdelingen en gang om ugen. Vi mødes i hallen, hvor vi synger en sang, fejrer de elever der har haft fødselsdag, elevråd eller andre kan give informationer til hele skolen.

Samarbejde med lokalområde

I Græse Bakkeby ønsker vi at binde bånd med lokalområdet, vi er åbne for input udefra, har bl.a. et gospelkor, bestående af elever, der hver fredag, en del af året pryder bygningerne med sang. Vi optagede af at se muligheder i menneskers forskelligheder, bl.a. derfor hilser vi virksomhedspraktikanter, frivillige m.fl. velkommen på skolen. Vi arbejder på at blive endnu bedre til at åbne vores skole, så vi kan nyde godt af det omgivne samfund, vi ønsker også at give noget retur til samfundet og er i fortsat proces herom.

Et hit hos vores elever er pensionistlæsning, borgere, der nu er ude af arbejdsmarkedet kommer og laver et unikt stykke frivilligt arbejde, de knytter bånd til nogle af vores elever og giver samtidig læsestøtte.

Fra tidligere tider, dengang Græse Bakkeby var en selvstændig skole, havde man en gang årligt en Bakkebyuge, denne uge genopstår igen, dog med overskrift “at inddrage det lokale samfund”, hvor vi ender ved vi endnu ikke, men vi er vilde med at være i processen.

Vores traditioner kan du læse mere om i årshjulet, en særlig tradition læner sig op af skolestartstraditionen.

Når 6. klasserne drager til afdeling Marienlyst, tages behørigt afsked med taler, sang fra 0. klasse og som da de var små laves der flagallé for 6. klasserne, når de allersidste gang drager fra 6. klasse og ud mod 7. klasse.