Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Afdeling Falkenborg

Velkommen til afdeling Falkenborg

Adresse: Ved Kirken 1, 3600 Frederikssund

Afdeling Falkenborg er en byskole, der ligger tæt på Frederikssunds bycentrum. Der er ca 375 elever fordelt på 2-3 klasser på hvert trin desuden en modtageklasse for elever på mellemtrinnet. Afdelingen består af klassiske ældre skolebygninger, hvoraf den ældste er fra 1913, og nyere tilbygninger. Den nyeste tilbygning er bygning F. Den kom til i 2013. Her holder 4.-6. klasse til, ligesom skolens læringscenter og faglokaler har til huse i bygningen. Skolen har også en multihal med gode muligheder for såvel idrætsundervisning, fælles samlinger, koncerter og andre aktiviteter.

SFO Falkenborg holder til i en stor cafe-sal, der er indrettet i en tidligere gymnastiksal med højt til loftet. Derudover har SFO lokalefællesskab med 0. og 1. årgang. Børnene har således såvel i deres skole- som i deres SFO-tid, adgang til klasselokaler, grupperum, fællesrum, mellemrum og uderum med en mængde forskellige udfoldelsesmuligheder. I slutningen af 3. klasse introduceres børnene til Klub Mix på A.C. Hansensvej. Her kan børnene tilmelde sig fra 1. maj i 3. kl og fortsætte her, mens de går i 4.-7- kl.

Alle skolens bygninger vender ud mod en stor fælles skolegård med gode legemuligheder. Desuden er der opholds- og legeområder rundt om bygningerne, ligesom der er en indhegnet tagbane indrettet til boldspil og en sportsplads med græs til leg og boldspil. Alt dette giver gode lege-, bevægelses- og opholdsmuligheder for eleverne såvel i undervisningen og i pauserne. Alle elever er ude i alle frikvarterer.

Elever, lærere og pædagoger på en årgang arbejder sammen. Klasserne har lokaler ved siden af hinanden og lærere og pædagoger har fortrinsvis deres opgaver i klasserne på én årgang. Børn og voksne på en årgang får på denne måde et godt kendskab til hinanden, og børnene får udover deres klassekammerater, også mange årgangskammerater. Dette styrker såvel børnenes sociale som deres faglige læring og trivsel.

På afdeling Falkenborg har vi stor glæde af at forskellige elevgrupper fra mellemtrinnet er med til at løse en række opgaver:

  • Legepatruljen arrangerer lege for de yngste elever i frikvartererne
  • Skolepatruljen hjælper børn og voksne sikkert over fodgængerovergangen ved kirken hver morgen fra 7.40-7.58
  • Kulturcrewet hjælper til med opgaver når vi har kulturarrangementer, fællessamlinger og besøg af gæstelærere der har brug for en særlig indretning.
  • Bogopsættere sørger for at sætte bøger på plads på boghylderne på læringscenteret.
  • Elevrådet er aktivt. Rådet er bl.a. med til at sætte orden, oprydning o g affaldsindsamilig på dagsordnen og arrangerer frikvartersbordtennis.
  • Affaldssamling Alle årgange har på skift ansvar for at samle affald på skolens udeområde.

Ca. en gang om måneden har vi fælles morgensamling i Multihallen. Vi synger morgen- og årstidssange, og der er ofte tid til en lille fortælling eller optrin fra en klasse eller elevgruppe. Forældre er velkomne til at være med og husrådet serverer morgenkaffe til forældrene efter fællessamlingen. Indskoling og mellemtrin holder desuden morgensang en gang om ugen. Sidste fredag før påskeferien sender indskolingsklasserne pendlerne godt på arbejde, når der synges morgensang på Frederikssund Station. En gruppe elever går Luciaoptog i december for hele skolen og i 2019 også på det ny plejecenter på Lærkevej. Skolen har i samarbejder med Frederikssund Musikskole, og som en del af den obligatoriske undervisning, kompagnonundervisning i 0. kl, hvor en musiklærer fra musikskolen synger og arbejde med rytmik med eleverne, spirekor for eleverne i 1. kl. og strygerundervisning for en gruppe elever fra 1. klasse. Vi arbejder løbende sammen med musikskolen om andre musikarrangementer.

Alle klasser har et ugeskema, hvor fag og tider ligger fast. Men i løbet af året har vi en række særlige dage og uger, hvor skemaet brydes op og eleverne arbejder på tværs af klasser og fag.  F. eks har vi fleksuge sammen med hele Trekløverskolen i uge 39. I 2019 kastede vi os ud i at deltage i Naturvidenskabsfestivallen i denne uge. En uge med fokus på naturfaglige arbejdsmåder og på vandet rundt om Frederiksssund.

Afdeling Falkenborg en skole med en stor mangfoldighed, og vi har altid stort fokus på hvordan vi bliver gode til at gå i skole med kammerater, der er både ens og forskellige.  Vi beriges af elever og familier fra mange forskellige lande og kulturer og vores elever taler tilsammen omkring 20 forskellige sprog. I uge 48 i 2019 har vi et særligt fokus på denne mangfoldighed.

En særlig tradition på afdelingen i den sidste uge før sommerferien. Her samles hele skolen til kamp og heppekor på sportspladsen, når 6. klasse spiller farvelrundboldkamp mod lærerne. Og på sidste skoledag danner alle flagallé, og synger eleverne fra 6. kl. ud for hermed at ønske dem god vind på Marienlystskolen.