Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trekløverskolen

Trekløverskolen er en af Frederikssund Kommunes store skoler, beliggende på tre matrikler i selve Frederikssund by, med ca. 730 læringslystne elever, 120 engagerede og kompetente medarbejdere og en involverende og ambitiøs skolebestyrelse og forældrekreds. Matriklerne består af to fødeskoler, med elever fra 0.kl til 6 kl. Falkenborg og Græse Bakkeby. Den sidste matrikel består af udskolingselever fra 7. – 9. kl og hedder Marienyst.
Trekløverskolen bygger på en vision, hvor børn og unge lykkes og dannes til selvstændige voksne i et kulturelt, socialt og fagligt fælleskab. 
Vi er optaget af at arbejde med at udvikle personalets kompetence, således at vi får de bedste resultater for vores børn.

Vi har arbejdet med visioner og værdier og er lige nu i gang med at arbejde med vores pædagogiske grundlag, som tager udgangspunkt i Bo Hejlskovs udsagn:


Vi arbejder lige nu med disse udsagn

  • Mennesker, der kan opføre sig ordentligt gør det
  • Mennesker gør det, der giver mest mening i situationen
  • Affekt smitter
  • Pædagogisk arbejde er at stille krav på en måde der virker

 

Vi er desuden gået i gang med en ambitiøs plan for at højne fagligheden på alle matrikler med stort fokus på læsning og matematiske kompetencer

I forhold til skolen er vi optaget af at alle skal inddrages i skolens udvikling, og vi er optaget af hvordan vi bedst muligt skaber forældreinddragelse, elevinddragelse og ejerskab hos personalet i forhold til de indsatser og tiltag vi sætter i gang.